Ekeby

Tanken med våra nya hus är att bidra till stadsdelens naturliga torg. Vi vill skapa, förstärka och vitalisera platsen med dess omgivande byggnader.

Huskropparna är uppdelade i fem delar som bildar en sammanhängande struktur. Tillsammans skapar de en plats som aktiverar Ekeby och ger liv åt torget.

Fasadens utformning bygger på ett vackert och kontrastrikt spel mellan tegel och metall. Passager, entréer och butikslokaler vätter mot gatan. Välkommen till ett levande kvarter med direkt anslutning till bekvämligheter, service och förskola.

Arkitekter: Kjellander + Sjöberg

Anmäl intresse

Lämna dina kontaktuppgifter för att ta del av visningstider och få information.

Jag/vi är intresserad av antal rok
1
2
3
4
5
Primärt intresserad av:

Kontakta oss

Anders Tengbom

Ansvarig Nyproduktion

<p><em>Född 1970. Ansvarig Nyproduktion sedan 2015.</em></p> <p><strong>Utbildning och bakgrund:<em> </em></strong>Ingenjör, tidigare ansvarig för nyproduktion av bostäder vid Oscar Properties Holding och Folkhem Produktion.<br /> <strong>Övriga nuvarande befattningar: </strong>Styrelseledamot i Branta Stigen 8 Invest AB. Styrelseuppleant i Mälarkajen Fastigheter AB och EAP2017 Aktiebolag. Kommanditdelägare i Kommanditbolaget Riddaren, AB Roten &amp; Co.<br /> <strong>Aktieägande i Bolaget: </strong>9 200 preferensaktier samt minoritetsägande i koncernbolag.</p>