Genova logotype

Ekeby

Tanken med våra nya hus är att bidra till stadsdelens naturliga torg. Vi vill skapa, förstärka och vitalisera platsen med dess omgivande byggnader.

Huskropparna är uppdelade i fem delar som bildar en sammanhängande struktur. Tillsammans skapar de en plats som aktiverar Ekeby och ger liv åt torget.

Fasadens utformning bygger på ett vackert och kontrastrikt spel mellan tegel och metall. Passager, entréer och butikslokaler vätter mot gatan. Välkommen till ett levande kvarter med direkt anslutning till bekvämligheter, service och förskola.

Arkitekter: Kjellander + Sjöberg

Anmäl intresse

Jag/vi är intresserad av antal rok
1
2
3
4
5

Kontakta oss

Anders Tengbom

Anders Tengbom

Ansvarig Nyproduktion