Pressmeddelanden

Finansiella rapporter

Genova Property Groups delårsrapport januari-mars 2017
Genova Property Group årsredovisning 2016
Genova Property Groups bokslutskommuniké januari-december 2016
Genova Property Groups delårsrapport januari-september 2016
Genova Property Groups delårsrapport januari-juni 2016
Genova Property Groups delårsrapport januari-mars 2016
Genova Property Groups årsredovisning 2015
Genova Property Groups bokslutskommuniké januari-december 2015
Genova Property Groups delårsrapport januari-september 2015
Genova Property Groups delårsrapport januari-juni 2015
Genova Property Group årsredovisning 2014
Genova Property Group årsredovisning 2013
Genova Property Group årsredovisning 2012

Finansiell kalender

2017-08-25
Delårsrapport Jan-Jun 2017
2017-11-24
Delårsrapport Jan-Sept 2017
2018-02-23
Bokslutskommuniké Jan-Dec 2017

Ledning

Andreas Eneskjöld

Andreas Eneskjöld

Koncernchef

Michael Moschewitz

Michael Moschewitz

Vice VD och Finanschef

Anders Tengbom

Anders Tengbom

Ansvarig Nyproduktion

Henrik Seidler

Henrik Seidler

Affärsutveckling

Erika Kveldstad

Finanschef

Linda Frisk

Försäljningschef

Styrelse & revisorer

Andreas Eneskjöld

Andreas Eneskjöld

Styrelseledamot

Henrik Raspe

Henrik Raspe

Styrelseledamot

Jan Björk

Jan Björk

Styrelseledamot

Knut Ramel

Knut Ramel

Styrelseledamot

Micael Bile

Micael Bile

Styrelseordförande

Erika Olsén

Styrelseledamot

Per Karlsson

Per Karlsson

Auktoriserad Revisor

Aktien

Genova Property Group AB (publ) preferensaktie är sedan den 15 december 2015 upptagen till handel på NASDAQ First North Premier. Handelsbeteckningen är GPG PREF

Bolagets Certified Adviser:

Avanza Bank

Box 1399, 111 93 Stockholm

Telefon:08-562 250 00

www.avanza.se

Största ägare

 StamaktierPreferensaktierInnehav (%)Röster (%)
Micael Bile*40 000 000100 00075,6679,54
Andreas Eneskjöld*10 000 00039 72918,9419,90
JRS Asset Management0315 9460,600,06
Avanza Pension0259 4380,490,05
Danske Capital Sverige0238 7600,450,05
M2 Capital Management AB0179 6340,340,04
Nordnet Pensionsförsäkring0147 5560,280,03
UBS Switzerland/Clients account085 0000,160,02
Mijesi Aktiebolag081 7500,150,02
Enström & Co AB075 0000,140,01
Övriga01 477 1872,790,28
Totalt50 000 0003 000 000100100
Per 2017-03-31 * Via bolag

Obligation

Genova Property Group AB (publ) (”Genova” eller ”bolaget”) offentliggjorde den 3 april 2017 att bolaget har emitterat ett icke säkerställt obligationslån om 300 miljoner kronor inom ett rambelopp om 750 miljoner kronor. Obligationslånet löper till och med den 7 april 2021 med en rörlig ränta om Stibor 3 månader + 5,75 procent. Bolaget har ansökt om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm och första dag för handel beräknas vara omkring den 5 maj 2017.

Obligationsvillkor
Genova Property Group offentliggör obligationsprospekt

Bolagsinformation

Styrelsens för Genova Property Group AB (publ) fullständiga förslag enligt punkten 8.b
Styrelsens för Genova Property Group AB (publ) fullständiga förslag enligt punkten 11
Fullmaktsformulär - Genova Property Group AB (publ)
Kallelse till Årsstämma 2017
Bolagspresentation Mars 2017
Förslag under punkten 7 Styrelsens förslag till ny bolagsordning
Förslag under punkten 8 Styrelsens förslag till bemyndigande
Kallelse till extra bolagsstämma 2016-12-12
Fullmaktsformulär till extra bolagsstämma
Genova Property Group Insiderpolicy
Styrelsens fullständiga beslutsförslag inför årsstämman 2016
Kallelse till Årsstämma i Genova Property Group AB (publ)
Fullmaktsformulär Årsstämma 2015
Bolagsbeskrivning med anledning av ansökan om Genova Property Group AB (publ) på Nasdaq First North Premier
Informationsmemorandum upprättat med anledning av ansökan om upptagande till handel av preferensaktier i Genova Property Group AB (publ) på Nasdaq First North Premier
Anmälningssedel för teckning av preferensaktier i Genova Property Group AB (publ)
Bolagsordning Genova Property Group AB (publ)
Bolagspresentation augusti 2015

Bolagsstämma

Protokoll från årsstämma 2017
Protokoll från bolagsstämma 2017-01-19
Protokoll från årstämma 2016
Bolagsstyrning Genova Property Group AB (publ)

Finansiell översikt

TKR201420152016Q1-2017
Hyresintäkter36 64955 66776 25725 118
Resultat från Bostadsproduktion48 41876 10070 90020 000
Rörelseresultat299 710145 393131 81431 887
Fastigheter och projekt873 7001 377 1581 636 6861 664 227
Eget Kapital456 841714 933927 157948 331
Räntebärande skulder403 199822 802886 458889 868
Soliditet %43404344
Belåningsgrad förvaltningsfastigheter46525348
Uthyrbar yta, kvm64 16580 088109 495109 506
Antal sålda bostäder521484753