Genova logotype

Pressmeddelanden

Finansiella rapporter

Årsredovisning 2016
Bokslutskommuniké 2016
Delårsrapport Q3-2016
Delårsrapport Q2-2016
Delårsrapport Q1-2016
Årsredovisning 2015
Bokslutkommuniké 2015
Delårsrapport Q3-2015
Delårsrapport Q2-2015
Årsredovisning Genova Property Group AB 2014
Årsredovisning Genova Fastigheter AB 2013
Årsredovisning Genova Fastigheter AB 2012

Finansiell kalender

2017-04-21
Årsredovisning 2016
2017-05-15
Årsstämma 2017
2017-05-19
Delårsrapport Jan-Mar 2017
2017-08-25
Delårsrapport Jan-Jun 2017
2017-11-24
Delårsrapport Jan-Sept 2017

Ledning

Andreas Eneskjöld

Andreas Eneskjöld

Koncernchef

Koncernchef och delägare i Genova Property Group. Grundare av Nordier Property Group där han tidigare var VD.

Michael Moschewitz

Michael Moschewitz

Finanschef

Anställd under 2014. Magisterexamen i ekonomi och finans, samt juristexamen från Stockholms Universitet. Tidigare partner på Catella Corporate Finance och var senast finanschef på Oscar Properties Holding AB (publ).

Anders Tengbom

Anders Tengbom

Ansvarig Nyproduktion

Anställd sedan 2015, Ingenjör, Tidigare ansvarig för Nyproduktion på Oscar Properties Holding och innan dess på Folkhem Produktion där han arbetade i 13 år.

Henrik Seidler

Henrik Seidler

Affärsutveckling

Anställd sedan 2010. Magisterexamen i företagsekonomi inriktning fastigheter. Tidigare erfarenhet som Projektledare på Newsec Investment, Datscha AB samt tidigare erfarenhet från fastighetsförvaltning.

Styrelse & revisorer

Andreas Eneskjöld

Andreas Eneskjöld

Styrelseledamot

Koncernchef och delägare i Genova Property Group. Grundare av Nordier Property Group där han tidigare var VD.

Henrik Raspe

Henrik Raspe

Styrelseledamot

Creative Director på Svenska Dagbladet och grundare och styrelseledamot för A Perfect Guide. Mer än 15 års erfarenhet av design och tidskrifter i Sverige, Frankrike och Italien.

Jan Björk

Jan Björk

Styrelseledamot

Mer än 20 års erfarenhet från fastighetsmarknaden. Partner och grundare av Redito. Tidigare var han bl.a. investeringschef för Alecta Fastigheter och haft ett flertal ledande befattningar inom Aberdeen Asset Management.

Knut Ramel

Knut Ramel

Styrelseledamot

Mer än 20 års erfarenhet av investment banking som Managing Director för UBS nordiska verksamhet och innan dess inom Merrill Lynch & Co.

Micael Bile

Micael Bile

Styrelseordförande

Grundare och styrelseordförande i Genova Property Group. Tidigare erfarenhet innefattar bl.a. grundandet av Skeppsholmen fastighetsmäkleri.

Per Karlsson

Per Karlsson

Auktoriserad Revisor

Auktoriserad revisor och partner på Ernst & Young. Revisor I Genova Property Group sedan 2008.

Aktie

Genova Property Group AB (publ) preferensaktie är sedan den 15 december 2015 upptagen till handel på NASDAQ First North Premier. Handelsbeteckningen är GPG PREF

Bolagets Certified Adviser:

Avanza Bank

Box 1399, 111 93 Stockholm

Telefon:08-562 250 00

www.avanza.se

Största ägare

 StamaktierPreferensaktierInnehav (%)Röster (%)
Micael Bile*40 000 000100 00075,6679,54
Andreas Eneskjöld*10 000 00039 72918,9419,90
JRS Asset Management0322 9810,610,06
Danske Capital Sverige0260 0000,490,05
Avanza Pension0198 9020,380,04
M2 Capital Management AB0179 6340,340,04
Nordnet Pensionsförsäkring0135 5840,260,03
UBS Switzerland/Clients account085 0000,160,02
Mijesi Aktiebolag081 7500,150,02
Enström & Co AB075 0000,140,01
Övriga01 521 4202,870,29
Totalt50 000 0003 000 000100100
Per 2016-12-31 * Via bolag

Bolagsinformation

Styrelsens för Genova Property Group AB (publ) fullständiga förslag enligt punkten 8.b
Styrelsens för Genova Property Group AB (publ) fullständiga förslag enligt punkten 11
Fullmaktsformulär - Genova Property Group AB (publ)
Kallelse till Årsstämma 2017
Bolagspresentation Mars 2017
Förslag under punkten 7 Styrelsens förslag till ny bolagsordning
Förslag under punkten 8 Styrelsens förslag till bemyndigande
Kallelse till extra bolagsstämma 2016-12-12
Fullmaktsformulär till extra bolagsstämma
Genova Property Group Insiderpolicy
Styrelsens fullständiga beslutsförslag inför årsstämman 2016
Kallelse till Årsstämma i Genova Property Group AB (publ)
Fullmaktsformulär Årsstämma 2015
Bolagsbeskrivning med anledning av ansökan om Genova Property Group AB (publ) på Nasdaq First North Premier
Informationsmemorandum upprättat med anledning av ansökan om upptagande till handel av preferensaktier i Genova Property Group AB (publ) på Nasdaq First North Premier
Anmälningssedel för teckning av preferensaktier i Genova Property Group AB (publ)
Bolagsordning Genova Property Group AB (publ)
Bolagspresentation augusti 2015

Bolagsstämma

Protokoll från bolagsstämma 2017-01-19
Protokoll från årstämma 2016
Bolagsstyrning Genova Property Group AB (publ)

Finansiell översikt

TKR201420152016
Hyresintäkter36 64955 66776 257
Resultat från Bostadsproduktion48 41876 10070 900
Rörelseresultat299 710145 393131 814
Fastigheter och projekt873 7001 377 1581 636 686
Eget Kapital456 841714 933927 157
Räntebärande skulder403 199782 802846 458
Soliditet %434043
Belåningsgrad förvaltningsfastigheter465253
Uthyrbar yta, kvm64 16580 088109 495
Antal sålda bostäder5214847